KARMEL

„Rmoutí nás utrpení, kterému byli nezaslouženě vystaveni naši bratři a sestry na Ukrajině“, píše skupina dvou set třiceti tří kněží a jáhnů ruské pravoslavné církve a obrací se s důraznou výzvou na všechny, na nichž závisí ukončení války na Ukrajině, jimi označované za „bratrovražednou“.

Ruští kněží a jáhni připomínají, že život každého člověka je jedinečný a neocenitelný dar od Boha a že každého čeká poslední soud. „Žádná pozemská moc, lékař či strážce nás neochrání před tímto rozsudkem. Jsme znepokojeni starostí o spásu každého člověka, který se považuje za syna ruské pravoslavné církve, a nechceme, aby přišel k tomuto soudu obtěžkán břemenem mateřské kletby. Nezapomínejme, že Kristova krev, prolitá Spasitelem pro život světa, přijatá vrahem ve svátosti, povede nikoli k životu, nýbrž do věčného zavržení“.
„Hlas krve tvého bratra volá ke mně ze země. Proto buď proklet, vyhnán z úrodné země, která otevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. To řekl Bůh Kainovi, který svému mladšímu bratru záviděl. Běda každému člověku, který si uvědomí, že tato slova jsou adresována jemu osobně.“

Zdroj

Připomínáme

01 čvn 2024;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
03 čvn 2024;
18:00 - 21:00
Setkání terciářů Velké Meziříčí
10 čvn 2024;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok

Přihlášení