KARMEL

Fragment latinského textu z 15. stoletíFrantišek Amelry, O.Carm.

O životě Františka Amelryho nevíme víc, než že se narodil na počátku 16. století v Belgii, byl bakalářem teologie a kolem roku 1550 převorem karmelitánského kláštera v Ieper.

Byl učený a zbožný a měl vynikající pověst jak u duchovenstva, tak u prostého lidu. Publikoval četné drobnější mystické spisy. V roce 1549 vyšel v Ieper spisek: Dialog nebo rozmluva duše a svědectví bible, jež umožní duši dospět k poznání svého Ženicha. Amelry popisuje v tomto traktátu pomocí obrazů Písně písní lásku mezi Bohem a člověkem. Sedm dopisů na totéž téma, které byly objeveny v rukopisech jako anonymní text teprve v roce 1948, bylo přičleněno k jeho dílu v roce 1949. Traktát a dopisy patří k jeho mistrovským dílům. Autor v nich učí obrazným, názorným jazykem, co dokáže způsobit v člověku Boží láska. Duchovní život ve svém celku je pojímán jako stále hlubší a komplexnější působení a umožnění působení Boží lásky ve vlastním nitru. Tím je duše zbožštěna, začíná žít Božím životem a je s Bohem stále hlouběje sjednocena.

Ačkoli Amelry patří k největším osobnostem nizozemské mystiky, zůstávají jeho spisy mnohým nadále neznámé. Kritické vydání jeho díla dosud nevyšlo.

Prvním účinkem lásky je, že milujícího člověka zraňuje: „Jsem zraněna láskou“ (1). Zraněný člověk je otevřený pro Boha; rána otevírá jeho srdce. Má sestro, přítelkyně má, říká Ženich, otevři mi své srdce, ať tvé srdce pro mne není nikdy uzamčeno. Nenech mě stát přede dveřmi, ale odemkni mi své srdce, zaklepu-li jakkoli tiše. Zraněné srdce je otevřené srdce. Zraněné srdce cítí, jak je přitahováno, a může být cele pohnuto k lásce.

Myslet na Milovaného je pro přítelkyni radostí, jásotem v srdci; mluvit o Něm je jako med v jejích ústech; slyšet o Něm je jako melodie v jejích uších. A čím více o Něm slyší nebo mluví, tím více sama sebe zraňuje, ano, chce se zraňovat, neboť rány jsou pro ni spíše příjemné než bolestné.

(1) Narážka na Píseň písní 2,5: „Jsem nemocna láskou.“

Převzato z knihy: Tanz der göttlichen Liebe
Vydala: Elisabeth Hense, T.OCarm.
Vyšlo v nakladatelství: Herder, 1991
Přeložil: Norbert Žuška, O.Carm.

Dále doporučujeme

Jan od sv. Samsona: Svatební píseň

Připomínáme

01 čvn 2024;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
03 čvn 2024;
18:00 - 21:00
Setkání terciářů Velké Meziříčí
10 čvn 2024;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení