KARMEL

Duch svatý přichází do duše s pečetí SlovaMarie Magdaléna de’ Pazzi (1566–1607)

Duch svatý přichází do duše s pečetí Slova, s pečetí krve obětovaného beránka, ba tato krev jej dokonce má k tomu, aby přišel, přestože Duch sám vane a žádá si přijít. Tento vanoucí Duch je v sobě bytím Otcovým a bytím Slova a vychází z bytnosti Otcovy a z lásky Slova a vstupuje do duše jako tryskající pramen a ta se do něho noří.

Číst dál...

Mystické probodení srdce sv. Terezie od JežíšeV sobotu 28. března letošního roku jsme oslavili 500. narozeniny sv. Terezie od Ježíše. Dnešním svátkem této karmelitky, světice a učitelky církve se uzavírá její jubilejní rok. Při této příležitosti Vám překládáme báseň-modlitbu, v níž Terezie sama hovoří o svém narození, jakož i o smyslu svého života a touhách, které naplňují její srdce. Text svědčí o veliké svobodě a nesobecké lásce, k nimž Bůh Terezii přivedl na cestě vnitřní modlitby.

Číst dál...

Seslání Ducha svatéhoTato novéna je učena všem, kteří chtějí, případně musí svou přípravu na Letnice uskutečnit uprostřed hektického každodenního života. Nabízí krátké, zapamatovatelné (alespoň rámcově), tematicky zaměřené Boží slovo pro vstup do každého dne přípravy a prostou střelnou modlitbu, kterou můžeme v duchu opakovat během dne co nejčastěji. Novéna začíná v pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Číst dál...

Svatý Josefe, ty jsi mužem, který sní,
nauč nás obnovovat duchovní život
jako vnitřní místo, kde se Bůh zjevuje a kde nás zachraňuje.
Zbav nás myšlenek na to, že by snad modlitba byla zbytečná;
pomáhej každému z nás, abychom se řídili tím, co nám Pán ukazuje.
Kéž je naše uvažování ozářeno světlem Ducha,
naše srdce povzbuzeno Jeho silou
a naše obavy vysvobozeny Jeho milosrdenstvím. Amen.

(papež František, modlitba, která zazněla při generální audienci dne 26. ledna 2022)

Pane, smiluj se.                             Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                            Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                             Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,              smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Číst dál...

Prosba o Ducha

Překápni do mé prázdnoty
Plnosti vrchovatá

Můj dvůr spí
               rozlehlý
a dokořán jsou vrata

                             Filothea

Ó Emanueli, náš Králi a Zákonodárce, Spasiteli, jehož očekávají národy: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože.

O Emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.

(Antifona ke kantiku Panny Marie – 23. prosince)

Připomínáme

27 dub 2024;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
29 dub 2024;
17:00 - 20:00
Setkání terciářů České Budějovice
04 kvě 2024;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
04 kvě 2024;
09:00 - 13:00
Setkání terciářů Hradec Kralové
05 kvě 2024;
00:00
sv. Angelus ze Sicílie, mučedník

Přihlášení