KARMEL

Seznam článků

 

 

Část první

Spiritualita a charisma

Povolání k svatosti

1. Bůh se chtěl dát poznat, zjevil se a vtáhl lidstvo do dialogu lásky a milosrdenství.4 Dává nám poznat svou vůli vytvářet společenství, když povolává muže a ženy k účasti na svém životě. Tento plán se naplňuje prostřednictvím Ducha svatého v Kristu, konečném a svrchovaném Slovu Otce.5 Kromě něj nemá Bůh jiné slovo, které by zjevil. V Ježíši Kristu, narozeném z Marie, mluví neviditelný Bůh k lidem jako k přátelům, setrvává s nimi a přijímá je, aby s ním měli společenství,6 a s výhledem na jednotu celého lidského pokolení v jeho Království působí, aby si lidé navzájem byli bratry (a sestrami). Svátostí křtu jsou lidé uváděni do božského života a stávají se v Duchu svatém adoptivními dětmi Otce a Kristovými bratry (a sestrami).7 To je zároveň uschopňuje tvořit součást nesmírného bratrského shromáždění církve, Božího lidu, který je „svátostí, neboli znamením a nástrojem vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva.“8

2. Proto jsou všichni věřící kteréhokoli stavu nebo postavení povoláni k plnosti křesťanského života a k dokonalé lásce. Z této svatosti plyne i v pozemské společnosti lidštější způsob života.9 Rady, které předkládá Ježíš v evangeliu svým učedníkům, zvláštním způsobem napomáhají cestě svatosti a proměně světa v duchu blahoslavenství. Jsou rozmanitě prožívány v ustálených formách života, jejichž vznik podnítil Duch svatý a církev je upravila.

3. V Kristově tajemném těle, v církvi, mnohokrát uvedl jediný a týž Duch v život rozmanité dary a charismata, mimo jiné i v různých řeholních rodinách. Ty poskytují svým členům výhodu větší stálosti životního stylu a výhodu zkušeností podložené nauky, podle které žili svatí lidé. To otvírá řeholníkům cestu k dosažení evangelijní dokonalosti, a to v bratrském společenství ve službě Kristu a ve svobodě, posílené poslušností.10

4. Někteří laici mají na základě zvláštní (Boží) výzvy a povolání účast na charismatu řeholních rodin. Ono společné dědictví Božího lidu se (tak) pro ně stává také zdrojem energie a školou života. Sama církev jim k tomu dává schválení a povzbuzuje je v tom. Vyzývá je, aby se snažili věrně si osvojit zvláštní rysy vlastní spirituality těchto rodin.11

Připomínáme

27 dub 2024;
15:00 - 19:00
Setkání terciářů Frýdlant n. Ostravicí
29 dub 2024;
17:00 - 20:00
Setkání terciářů České Budějovice
04 kvě 2024;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
04 kvě 2024;
09:00 - 13:00
Setkání terciářů Hradec Kralové
05 kvě 2024;
00:00
sv. Angelus ze Sicílie, mučedník

Kalendář

duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Přihlášení